KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie z siedzibą przy ul. Łuczańskiej 1, 11-600 Węgorzewo.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach umożliwienia nadzoru nad prowadzeniem działalności nadzorowanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis praw dot. obowiązku administratora dot. wydawania decyzji o prowadzeniu działalności nadzorowanej.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad prowadzoną działalnością.

5. Ma Pani/Pan prawo do:

  •  żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, ustawy o paszach, ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt – jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych będzie uniemożliwienie wydania decyzji stwierdzającej/ odmawiającej stwierdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych.

7. Podane prze Panią/Pana dane osobowe nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.